Bijeenkomst

De kern­roep Bezorg­de Buren Cam­ping Het Winkel orga­ni­seert op 3 okto­ber 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur bij De Zonne­bloem (de Slinge­weg 14) een bij­een­komst voor alle be­woners uit de Brink­heurne die be­zorgd zijn over de uit­breidings­plannen van Camping Het Winkel. Tijdens deze bijeen­komst kunnen wij elkaar bij­praten over de ont­wikke­lingen. Als je hier­bij aan­wezig wil zijn dan graag per persoon (dus niet twee perso­nen bij één aan­mel­ding) opge­ven via deze link naar de datum­prikker:

Bezoek ook ons Snuutjesboek:

Aankomende activiteiten