Brinkheurns Belang

Brinkheurns Belang (BB) bestaat ruim dertig jaar en in al die jaren is getracht de belangen van de buurtschap zo goed mogelijk te behartigen. BB houdt niet jaarlijks een vergadering want wij staan op het standpunt dat je niet moet vergaderen om het vergaderen. 

In het verleden zijn er bijeenkomsten gehouden omdat de buurtschapsnaam als adres ging verdwijnen of omdat het buitengebied werd aangesloten op het persriool. Meer recentelijk waren het de plannen voor de sanering van de voormalige kippenslachterij Grijsen. 

Dat zijn redenen om de gemeenschap nader tekst en uitleg te geven.

Toch zijn er ook altijd onderwerpen die wel de aandacht binnen BB hebben of waarvan u vindt dat deze de aandacht van BB verdient. Mogelijk informatie over het buitengebied van Winterswijk of Winterswijk in zijn geheel die voor u nuttig kan zijn. 

Voor nieuwe bewoners hebben we een aparte pagina gemaakt. 

Nieuwe bewoners  

Schroom niet te reageren als er volgens u iets onder de aandacht moet worden gebracht!

Brinkheurns Belang