Hallo commissieleden en intekenaren, 

Op 20 april heeft het bestuur online vergaderd met de gemeenten en andere buurtschappen met betrekking tot het volksfeest. Het ging er o.a. over of het wel of niet mogelijk zou zijn en hoe er wel of niet een volksfeest gehouden kon worden en hoe het dan zit met de vergunning aanvraag met betrekking tot de uitvoering van de huidige regelgeving. Hieruit kwam naar voren dat er nu al buurtschappen afvallen door dat de versoepeling van de maatregelingen na hun feestweekend komen. De verwachting is dat er in juni / juli meer kan maar veel buurtschappen zien de 1.5 meter afstand maatregel als niet uitvoerbaar tijdens een volksfeest. En ook hadden ze het nog over testen vooraf van de deelnemers voor het feest. Een aantal buurschappen overweegt om hun feest naar september door te schuiven, in de hoop dat er tegen die tijd nog meer versoepelingen zijn doorgevoerd. Maar of ook tegen die tijd een volksfeest op de gewone manier gevierd zou kunnen worden blijft de vraag. Zij geven aan dat ze iets willen organiseren voor een dag maar dan meer als activiteit waar geen vergunning voor nodig zou zijn. Velen waren het er over eens dat het beter is om ook dit jaar geen 2 of 3 daags feest te houden en hopelijk volgend jaar allemaal weer op te starten als het weer mag en kan. Ook is er unaniem besloten dat het koningsschieten in ieder geval pas weer opstart als iedere buurtschap weer volksfeest kan vieren. Samen uit , samen thuis. Dus geen volksfeesten dit jaar maar een aangepaste feest / activiteiten dag. De helft niet en de helft wel ziet eigenlijk niemand zitten. 

Wij hebben aangegeven dat ook als de regels na juli versoepeld worden, wij dit jaar geen volksfeest gaan organiseren. Wij vinden het ook verstandiger om volgend jaar gewoon allemaal tegelijk weer op te starten. 

Verder moet ik hier ook nog vermelden dat het volksfeest van Winterswijk niet aanwezig was bij dit overleg. Zoals jullie misschien al in de krant hebben gelezen zijn ze in Winterswijk al volop bezig om voor dit jaar het volksfeest te organiseren. Maar het is afwachten of de maatregelingen dat gaan toestaan. Ook op de vraag of het bloemencorso doorgaat kon met niets zeggen. Het is niet mogelijk om ondanks deze versoepeling die er nu aankomen met 30 man bijeen te komen om een grote wagen te beplakken bijvoorbeeld. En Lichtenvoorde heeft net laten weten het ook dit jaar af te blazen dus we moeten maar afwachten of dit daadwerkelijk ook echt door gaat of dat het in een aangepaste vorm wordt uitgevoerd. 

Wij zouden graag in augustus op zaterdag in het weekend van ons volksfeest iets organiseren voor onze leden. We moeten daarbij wel rekening houden met de dan geldende maatregelingen. 

Wij hebben al een beetje zitten brainstormen wat we eventueel zouden kunnen doen die dag maar willen graag van jullie weten of iemand nog leuke ideeën heeft hoe we die dag kunnen gaan invullen met in acht neming van de huidige of de dan geldende regels. We horen graag van jullie. 

Dat was het voor nu blijf gezond en tot horens. 

Het bestuur. 

Het kaartseizoen gaat weer van start!

Het kaartseizoen gaat weer van start!

Het kaartseizoen gaat weer van start! Eindelijk kan er weer gekaart worden in de Brinkheurne. De eerste avond van het seizoen is op maandag 11 oktober in Zalencentrum Reuselink, aanvang om 20.00 uur. Omdat Reuselink onder de horeca valt is controle voor toegang...

Bijeenkomst Bezorgde Buren

Bijeenkomst Bezorgde Buren

De kern­roep Bezorg­de Buren Cam­ping Het Winkel orga­ni­seert op 3 okto­ber 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur bij De Zonne­bloem (de Slinge­weg 14) een bij­een­komst voor alle be­woners uit de Brink­heurne die be­zorgd zijn over de uit­breidings­plannen van Camping...

W. te Voortwis namens BB op RTV Slingeland

W. te Voortwis namens BB op RTV Slingeland

Willem te Voortwis namens Brinkheurns Belang en de Bezorgde Buren op RTV SlingelandHelp ons de gemeente Winterswijk duidelijk maken dat dit niet kan! KLIK HIER voor meer info over de uitbreiding van Camping het Winkel en waarom wij tegen zijn...

Shares
Share This