Augustus 2021

Aan de leden van B.S.V. Brinkheurne

Beste clubvrienden en vriendinnen,

In navolging van voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een oefencompetitie ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hiervoor zal het aantal schutters in verschillende groepen worden ingedeeld, die naar gelang de opkomst om enkele prijsjes kunnen schieten. Om de verdeling te bevorderen en een ieder zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om te schieten, zijn er 4 avonden en 1 zondagmorgen vastgesteld die hieronder zijn genoemd. De bedoeling is dan een totaal van 6 kaarten op tenminste 3 datums af te schieten. Deelname hieraan is kosteloos.

Wij stellen het op prijs dat iedereen op deze zondagmorgen aanwezig is.

De datums zijn:

Dinsdagavond     31-08 vanaf 20.00 uur
Donderdagavond  02-09 vanaf 20.00 uur
Maandagavond     06-09 vanaf 20.00 uurl
Woensdagavond  08-09 vanaf 20.00 uur!

Zondagmorgen    12-09 vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur, waarna dan tevens

 de prijsuitreiking zal zijn.

19-09-2021 is het begin van de competitie 2021/2022 (A-afd.)

26-09-2021 is het begin van de competitie 2021/2022 (B-afd )

Deze data kunnen nog wijzigen i.v.m. nieuwe indeling

 

De vijftalindeling alsmede de competitie kun je zien op de site van de WSB.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is moet bij afwezigheid de schutter in overleg met de
vijftalleider zelf voor een invaller zorgen.

Opgelopen boetes (b.v. door te laat inleveren van het wedstrijdformulier) dienen door het

vijftal zelf te worden betaald.                  ‘

,

Willen de vijftalleiders aan het begin var de competitie het e-mail adres doorgeven

aan B.Oonk  (benny544@kpnplanet.nl )

 

Veel succes en tot ziens.

Het bestuur.

 

GEWIJZIGDE COMPETITIE DOOR CORONA

Helaas is de situatie met Corona nog niet verbeterd en zal ook voorlopig nog niet veranderen.
Hierdoor is het bestuur van de WSB genoodzaakt om de competitie aan te passen. We hebben de verschillende mogelijkheden naast elkaar gelegd en ook de geluiden van de diverse schutters en verenigingen meegenomen.

Het bestuur heeft besloten om een zogenaamd “postcompetitie” te houden. Ieder team schiet zijn kaarten op de eigen baan van zowel de thuis- als uitwedstrijden. Omdat ook op deze manier niet zeker is of alle schutters wel willen schieten zullen de daarop betreffende reglementen niet gelden en de uitslagen van de wedstrijden niet van belang zijn.

Kampioenschappen en andere prijzen vervallen dit jaar.
De resultaten van het seizoen 2019-2020 blijven staan en worden gebruikt voor het seizoen 2021-2022, dit seizoen heeft daar geen invloed op.

De spelregels zijn als volgt:
·        De competitie in het boekje wordt gevolgd
·        In overleg met de thuislocatie en het team afspreken wanneer de wedstrijd wordt verschoten.
·        De leden van het team hoeven niet op hetzelfde tijdstip aanwezig te zijn.
·        Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat de wedstrijd op een andere dag dan zondag moet worden geschoten
·        Het wedstrijdformulier moet voor de volgende zondag bij de competitieleider binnen zijn.
·        Bij afwezigheid van één of meer schutters kunnen de aanwezige schutters ervoor kiezen om dubbel te schieten om de lege plekken op te vullen. Mocht dat niet lukken dan toch het formulier verzenden zodat de resultaten van de aanwezige schutters kunnen worden verwerkt.
·        De resultaten van de schutters worden door de competitieleider verzameld en vermeld op de website.
Hiermee kan iedere schutter zonder dwang zelf bepalen of hij/zij wel of niet wil schieten, deelname is vrijblijvend.
Dit dient door een ieder te worden gerespecteerd.

Ook verwacht het bestuur van de WSB van de verenigingen dat ze zelf oplossingen zoeken om de schutters die willen schieten daarvoor de mogelijkheid creëren die stroken met de Corona maatregelen. Hiervoor is de vereniging en de zaalhouder verantwoordelijk. De WSB kan hier nooit verantwoordelijk voor worden gesteld.

Ik wil u vragen om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken in uw vereniging.

Let op elkaar en blijf gezond

 

December 2019

Nieuw aftrekpunten

vereniging  team   stnr.    schutter                   gemid.       klasse       aftrek

BSV           5         28       W. Lammers            114            D2             -12

BSV          5         29       H. Vreeman              115            D2             -13

BSV          5        30        Elbert Bulten            110            D2               -8

 

Augustus2019

Aan de leden van B.S.V. Brinkheurne

Beste clubvrienden en vriendinnen,

In navolging van voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een oefencompetitie ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Hiervoor zal het aantal schutters in verschillende groepen worden ingedeeld, die naar gelang
de opkomst om enkele prijsjes kunnen schieten.

Om de verdeling te bevorderen en een ieder zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om
te schieten, zijn er 4 avonden en 1 zondagmorgen vastgesteld die hieronder zijn genoemd.
De bedoeling is dan een totaal van 6 kaarten op tenminste 3 datums af te schieten.
Deelname hieraan is kosteloos.

Wij stellen het op prijs dat iedereen op deze zondagmorgen aanwezig is.

De datums zijn:

Dinsdagavond 03-09 vanaf 20.00 uur
Donderdagavond 05-09 vanaf 20.00 uur
Maandagavond    09-09 vanaf 20.00 uur
Woensdagavond 11-09 vanaf 20.00 uur

Zondagmorgen   15-09 vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur, waarna dan tevens

de prijsuitreiking zal zijn.

22-09 is het begin van de competitie 2019/2020

A.afd 29-09-2019 B.afd 22-09-2019

 

De vijftalindeling alsmede de competitie kun je zien op de site van de WSB.e/o brinkheurne.com

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is moet bij afwezigheid de schutter in overleg met de
vijftalleider zelf voor een invaller zorgen.

Opgelopen boetes (b.v. door te laat inleveren van het wedstrijdformulier) dienen door het

vijftal zelf te worden betaald.                  ‘

,

Willen de vijftalleiders aan het begin var de competitie het e-mail adres doorgeven

aan B.Oonk (benny544@kpnplanet.nl)

 

Veel succes en tot ziens.

Het bestuur.

 

 

Ledenvergadering B.S.V. op

maandag 08-04-2019  20.30 uur bij “de Lindeboom”

Agenda:   1. Opening

 1. Verslag secretaris
 2. Verslag penningmeester
 3. Verslag kascontrole + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 4. Vaststellen contributie
 5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar B.Oonk
 6.   Mededelingen en ingekomen stukken
 7. Bespreking oefencompetitie
 8. Bespreking vijftalindeling nieuwe competitie
 9. Buksen Inventarisatie
 10. Resultaten afgelopen seizoen en prijsuitreiking
 11. 75 jr B.S.V.

13.Rondvraag

14.Sluiting

P.S.hebt uw afgelopen jaar een ander mail adres telefoonnr  gekregen graag even

doorgeven

het bestuur

 

Hierbij ontvangt u een lijst met schutters die dit seizoen voor eerst opgelegd schieten. Zoals de reglementen het bepalen  krijgen deze schutters na het einde van de eerste helft een handicap voor de tweede helft van de competitie.

Ik wil u vragen om in ieder geval deze schutters maar ook alle vijftalleiders op de hoogte te stellen. Ook al betreft het niet gelijk een  schutter van uw vereniging maar het kan wel zijn dat bij de tegenstander een van de onderstaande schutters meedoet. Hiermee worden evt. onduidelijkheden voorkomen.

vereniging team stnr. schutter gemid. klasse aftrek
             
Open Vizier            
BSV 3 12 J. Kobus 110,00 C2 -2
BSV 4 22 W. Woordes 113,40 E1 -11
CSV 5 25 J. Koks 105,33 E2 -3
Eendracht 3 17 J. ten Hagen 101,50 E2 0
SVK 99 24 F.W. Meerdink     0
Vosseveld 3 17 J.H. Egelink 106,33 D1 0
             
             
             
Diopter            
Buksveld 2 8 Frans te Boome 119,16 1A -9

De volgende schutters gaan in de tweede helft opgelegd schieten:

Juliana 9 45 Herman Vering     ES
Eendracht D2 4 W. Meerdink     ES
Buksveld 6 29 Leo te Boome     ES
 1. Meerdink is geruild met W. Hijink tussen Eendracht 1 en 2 Diopter.

met vriendelijke groet,

Herbert Legters

competitieleider WSB

 

Augustus 2018

Aan de leden van B.S.V. Brinkheurne

Beste clubvrienden en vriendinnen,

In navolging van voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een oefencompetitie ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Hiervoor zal het aantal schutters in verschillende groepen worden ingedeeld, die naar gelang
de opkomst om enkele prijsjes kunnen schieten.

Om de verdeling te bevorderen en een ieder zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om
te schieten, zijn er 4 avonden en 1 zondagmorgen vastgesteld die hieronder zijn genoemd.
De bedoeling is dan een totaal van 6 kaarten op tenminste 3 datums af te schieten.
Deelname hieraan is kosteloos.

Wij stellen het op prijs dat iedereen op deze zondagmorgen aanwezig is.

De datums zijn:

Dinsdagavond     28-08 vanaf 20.00 uur
Donderdagavond  30-09 vanaf 20.00 uur
Maandagavond      03-09 vanaf 20.00 uur
Woensdagavond   05-09 vanaf 20.00 uur

Zondagmorgen     09-09 vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur, waarna dan tevens

de prijsuitreiking zal zijn.

16-09 is het begin van de competitie 2018/2019    B-afd..       23-09 is begin A afd

De vijftalindeling alsmede de competitie kun je zien op de site van de WSB.E/O  brinkheurne.com

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is moet bij afwezigheid de schutter in overleg met de
vijftalleider zelf voor een invaller zorgen.

Opgelopen boetes (b.v. door te laat inleveren van het wedstrijdformulier) dienen door het

vijftal zelf te worden betaald.                  ‘

,

Willen de vijftalleiders aan het begin var de competitie het e-mail adres doorgeven

aan B.Oonk (benny544@kpnplanet.nl)

 

Veel succes en tot ziens.

Het bestuur.

 

 

Secr.:B.Oonk                                                               

Bothoekweg 1

7115-AK

Tel 0543519269

benny544@kpnplanet.nl

kijk ook eens op www.brinkheurne.com

Ledenvergadering B.S.V. op maandag23-04-2018  20.30 uur bij “de Lindeboom”

 

Agenda:   1. Opening

 1. Verslag secretaris
 2. Verslag penningmeester
 3. Verslag kascontrole + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 4. Vaststellen contributie
 5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar:W.Woordes W.Lammers
 6.   Mededelingen en ingekomen stukken
 7. Bespreking oefencompetitie
 8. Bespreking vijftalindeling nieuwe competitie
 9. Buksen Inventarisatie
 10. Resultaten afgelopen seizoen en prijsuitreiking
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

P.S.hebt uw afgelopen jaar een ander mail adres telefoonnr  gekregen graag even

doorgeven

het bestuur