Nieuws van W.S.B.

Besluiten alg. ledenvergadering van 5 juni j.l.:

Op de algemene ledenvergadering van 5 juni zijn een aantal beslissingen genomen die vanaf het komend seizoen invloed zullen hebben op de competitie:

• Opgelegd schieten Open Vizier:
Er komt een nieuwe aftrekregeling die t.z.t. op de site en in de boekjes zal worden gepubliceerd. Hierbij is er sprake van een flexibele aftrek: bij een hogere score is de aftrek hoger dan bij een lagere prestatie. De aftrek kan meteen toegepast worden en niet zoals tot nu toe pas na een halve competitie.
Tot de B-klasse is er geen sprake van een aftrek. In de A- en B-klasse volgens de nieuwe tabel aftrek opgelegd schieten. In de H-klasse kan er niet opgelegd geschoten worden.
Opgelegd schieten Diopter:
In de H-klasse wordt het vrijgelaten: geen aftrek, geen tabel. In de A-klasse blijft de bestaande regel van kracht.
Uiteraard moet wel gemeld worden dat men opgelegd gaat schieten.
Op maandag 28 augustus zal tijdens de bestuursvergadering van het WSB-bestuur
besloten worden hoe de aftrektabel er daadwerkelijk uit gaan zien. De verenigingen worden hierover in de loop van de volgende week geïnformeerd.
• Ook de O.V. teams schieten vanaf komend seizoen met 4 schutters tijdens een wedstrijd.
• Het aantal teams per klasse wordt teruggebracht van (max.) 8 naar 6 teams. Er wordt een gewone competitie verschoten.
• Het seizoen begint met het NK kaart Winterswijk en WK Diopter. Dit zal in de eerste 2 weekenden van oktober gehouden worden bij Spiekerman in Meddo en wordt georganiseerd door Buksveld i.s.m. de promotiecommissie en WSB- bestuur. Ook hierover wordt binnenkort informatie verstrekt aan de verenigingen. Verdere gegevens volgen tevens op de WSB-site en in het Achterhoek Nieuws.
• De commissie is er niet in geslaagd om een promotieweekend voor aanvang van de competitie op de been te krijgen maar in de loop van het komend seizoen zal er aan elke vereniging de mogelijkheid geboden worden om doordeweeks met haar leden (en potentiële leden) te oefenen op twee locaties: in Gebouw Juliana in Woold en bij Spiekerman. Ook hierover volgt verder bericht op de site en in de krant.
Begin volgend seizoen zal alsnog getracht worden om voor het begin van het seizoen een promotie-evenement op touw te zetten.

augustus 2023
Geachte secretaris,

Hierbij nodigen wij U uit voor het Nederlands kampioenschap kaart Winterswijk (O.V.) en het Winterswijks kampioenschap Diopter. Dit evenement zal gehouden worden op zaterdag 30 september, zondag 1 oktober, vrijdag 6 oktober, zaterdag 7 oktober (tot 15u.) en op zondag 8 oktober
op de schietbanen van café Spiekerman in Meddo.
De organisatie is in handen van s.v. Buksveld in samenwerking met het WSB-bestuur en de promotiecommissie.

Klasse-indeling + aantal kaarten:
Open Vizier:
Hoofdklasse, A en B-klasse, 10 kaarten (50 telschoten) –
Open Vizier Opgelegd: A en B-klasse, 10 kaarten.
C-klasse, 5 kaarten (géén aftrek, geen tabel)
Diopter:
Hoofdklasse (vrije hand), 10 kaarten, 50 telschoten
Diopter Opgelegd: A en B-klasse, 10 kaarten (géén aftrek, geen tabel).

Tijdschema + banen: – zaterdag 30 september: Serie 1: 10:00-11:00
Serie 2: 11:00-12:00
Serie 3: 12:00-13:00
Serie 4: 13:30-14:30
Serie 5: 14:30-15:30
Serie 6: 15:30-16:30
Serie 7: 16:30-17:30

zondag 1 oktober:
Serie 8: 10:00-11:00
Serie 9: 11:00-12:00
Serie10:12:00-13:00
Serie 11:13:30-14:30
Serie12: 14:30-15:30
Serie13: 15:30-16:30
Serie 14 16:30-17:30

vrijdag(avond) 6 oktober: Serie 15: 19:00-20:00
Serie 16: 20:00-21:00
Serie 17: 21:00-22:00

zaterdag 7 oktober: Serie18: 10:00-11:00
Serie 19: 11:00-12:00
Serie 20: 12:00-13:00
Serie 21: 13:30-14:30
Serie 22: 14:30-15:30

zondag 8 oktober:
Serie 23: 10:00-11:00
Serie 24: 11:00-12:00
Serie 25: 12:00-13:00
Serie 26: 13:30-14:30
Serie 27: 14:30-15:30

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,- p.p. per discipline.

Prijzengeld:
In elke klasse krijgt de1e plaats € 25,- de 2e plaats € 20,- en de 3e plaats € 10,- .
Inschrijfavonden:
Op dinsdag 19 september en woensdag 20 september van 19:00 uur tot 21:00 uur. Inbellen op de nummers van Alfons Scholten: 0543 – 569 349 of 06 – 10 79 89 77. Daarna is de opgave alleen nog mogelijk via de mail: buksveld@gmail.com

Prijsuitreiking: De prijsuitreiking is op zondag 8 oktober vanaf 17:00 uur bij café Spiekerman. Prijswinnaars worden z.s.m. na laatste serie telefonisch ingelicht.

Er zijn op de banen voldoende buksen en standaards opgelegd schieten aanwezig.
De organisatie verzoekt u vriendelijk de leden hierover te informeren. Behalve de onderlinge krachtmeting is het tevens een goede trainingsmogelijkheid voor het komende seizoen.

Wij hopen op een goede deelname.

s.v. Buksveld
Bestuur W.S.B.
Promotiecommissie

 

Augustus 2023

Aan de leden van B.S.V. Brinkheurne

Beste clubvrienden en vriendinnen,

In navolging van voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een oefencompetitie ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hiervoor zal het aantal schutters in verschillende groepen worden ingedeeld, die naar gelang de opkomst om enkele prijsjes kunnen schieten. Om de verdeling te bevorderen en een ieder zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om te schieten, zijn er 4 avonden en 1 zondagmorgen vastgesteld die hieronder zijn genoemd. De bedoeling is dan een totaal van 6 kaarten op tenminste 3 datums af te schieten. Deelname hieraan is kosteloos.

Wij stellen het op prijs dat iedereen op deze zondagmorgen aanwezig is.

De datums zijn:

Dinsdagavond     05-09 vanaf 20.00 uur
Donderdagavond  07-09 vanaf 20.00 uur
Maandagavond     11-09 vanaf 20.00 uurl
Donderdagavond  14-09 vanaf 20.00 uur!

Zondagmorgen    17-09 vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur, waarna dan tevens

de prijsuitreiking zal zijn.

 

 

De vijftalindeling alsmede de competitie kun je zien op de site van de WSB.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is moet bij afwezigheid de schutter in overleg met de
viertalleider zelf voor een invaller zorgen.

Opgelopen boetes (b.v. door te laat inleveren van het wedstrijdformulier) dienen door het

vijftal zelf te worden betaald.                  ‘

,

Willen de vijftalleiders aan het begin var de competitie het e-mail adres doorgeven

aan B.Oonk  (benny544@kpnplanet.nl )

Veel succes en tot ziens.

Het bestuur.