Welkom! Dit is de site van  B.S.V.

De schietvereniging uit de Brinkheurne

Vergadering B.S.V.

Op maandag 6 april om 20.30 uur

BSV 4 Kampioen 2019 Gefeliciteerd

Ledenvergadering B.S.V. op

maandag 08-04-2019  20.30 uur bij “de Lindeboom”

Agenda:   1. Opening

 1. Verslag secretaris
 2. Verslag penningmeester
 3. Verslag kascontrole + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 4. Vaststellen contributie
 5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar B.Oonk
 6.   Mededelingen en ingekomen stukken
 7. Bespreking oefencompetitie
 8. Bespreking vijftalindeling nieuwe competitie
 9. Buksen Inventarisatie
 10. Resultaten afgelopen seizoen en prijsuitreiking
 11. 75 jr B.S.V.

13.Rondvraag

14.Sluiting

P.S. hebt uw afgelopen jaar een ander mail adres telefoonnummer gekregen graag even doorgeven

het bestuur 

Bezoek ook ons Snuutjesboek:

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Shares
Share This