Nieuwe bewoner

 

Inleiding

Wij willen U van harte welkom heten in Brinkheurne.

Brinkheurne is een kleine,maar actieve gemeenschap van ca. 270 inwoners. Wij bieden U deze informatie aan om U een beetje wegwijs te maken in die gemeenschap.Wat is er te doen? Wat zijn de gebruiken en de tradities? Wij willen U inzicht geven  over wat er in Brinkheurne te doen is, welke verenigingen en instellingen actief zijn.

Wij hopen U met dit welkomstboekje van dienst te zijn.

 

1.Noaberschap-buren

 

Het samenleven met de buren kent vele gebruiken. Het aangename is feitelijk, dat je niets verplicht bent. Het sociale contact tussen de buren kenmerkt zich door een aantal activiteiten bij bijzondere gebeurtenissen. In het kader (een goede buur is beter dan een verre vriend) brengen wij U op de hoogte van een aantal gebruiken en tradities.

 

Buurtmaken

Kom je in een nieuwe buurt te wonen, dan bepaal je zelf wie je als buur (noaber) neemt. Dit wordt vaak eerst met een van de nieuwe buren overlegd. Hoe groot is de buurt, wie hoort er bij en wat zijn de gebruiken en/of activiteiten in de buurt? Wel is het zo dat de nieuwkomers  zelf langs alle buren gaan en vragen of ze buren willen worden.Dit is vaak het eerste sociale contact.

Welkom in de buurt

Komt er een nieuwe bewoner in de buurt  wonen, dan kunnen de naaste buren een welkomstboog plaatsen. De nieuwe buren worden dan officieel welkom geheten.

Buurtactiviteiten

In sommige buurten is het een gebruik om bij elkaar op bezoek te gaan. Dit kan met nieuwjaar of met een andere gelegenheid. Het kan een kleine visite zijn of een buurtfeest of beide. Per buurt zijn deze activiteiten verschillend. Soms  wordt de “noabervisite” nog in ere gehouden. In sommige buurten of wijken wordt een groter buurtfeest gehouden voor alle bewoners van de buurt, voor jong en oud.

Kroamschudden

Wordt  er een kind geboren in de buurt, dan kunnen de gezamenlijke buren een ooievaar plaatsen in de tuin. Soms met een toepasselijke spreuk en/of met de naam van het kind. Het blijft op dat moment dan vaak beperkt tot het feliciteren. Later, als het kind wat ouder is, kan eventueel een kroamvisite gehouden worden. Een oude traditie bij deze visite is het geven van een pillewegge (krentebrood), koffie en kandij als cadeau.

Rouw

Als iemand in de buurt overlijdt, wordt met de begrafenisondernemer overlegd of de heren uit de buurt helpen met het dragen van de baar. Ook  worden de dames gevraagd vooraf de broodjes te smeren (of dit wordt door de bakker gedaan) en om bij het condoleren te helpen met het inschenken van de koffie. Dit kan ook anders geregeld worden. Het is aan de familie hoe zij de uitvaart wensen te houden.

Trouw

Bij een bruiloft zijn er verschillende tradities. De meest voorkomende is het plaatsen van een sierlijke ereboog bij de deur van het huis.

Nieuwjaarswensen

Op nieuwjaarsdag gaan de kinderen de buurt rond om de beste wensen over te brengen. Hiervoor krijgen ze een zak met snoep, fruit of andere zaken. Dit geldt vaak voor de kinderen vanaf de leeftijd dat ze kunnen lopen tot en met de laatste groep van de basisschool. Een traditie die niet in alle buurten wordt gehouden. Voor de ouderen in de buurt gaan de nieuwjaarswensen soms gepaard met het nuttigen van een drankje.

Abraham/Sara

Als de buurman 50 wordt,kan er door de buurt een Abraham worden geplaatst. Is de buurvrouw jarig dan zet men soms een Sara. Dit gaat dan vaak gepaard met het plaatsen van een passende tekst. Dit alles wordt ook vaak door familie / vrienden of kennissen gedaan.

Meiboom

Als er een huis wordt gebouwd is het de traditie dat op het moment dat het hoogste punt is bereikt er een meiboom wordt geplaatst door de buren en/of familie  of kennissen. Aan deze lange boom worden rozetten en bierflessen gehangen. Op een later tijdstip volgt dan het intrekkersmoal of intrekkersvisite.

 

Algemeen

Per buurt kunnen er nuances zijn in de genoemde tradities. Bij de ene buurt wordt het wel gedaan, bij een andere net even iets anders en bij weer een andere buurt geheel niet. Vooraf wordt vaak onderling overlegd wat men wil gaan doen.

 

2.Verenigingen en instanties

 

Brinkheurne is een kleine gemeenschap maar toch zijn er enkele actieve verenigingen. In het bijgaande overzicht volgt een opsomming van al die verenigingen met een korte omschrijving.

 

Brinkheurns Belang

Dit is opgericht in 1977 en komt op voor de belangen van de inwoners van de Brinkheurne. Tevens is het een spreekbuis tussen de bewoners onderling en van de bewoners naar de overheden. De vereniging is lid van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Vereniging Volksfeest

Deze vereniging organiseert elk jaar  in het een na laatste volle weekend van augustus  het volksfeest in de Brinkheurne. In de weken voor  het feest  zullen de feestcommissieleden U met een bezoek vereren en U om een bijdrage vragen voor dit weekend.

Het feest begint op vrijdagmiddag met een traditionele kaartwedstrijd en kinderspelen. Daarna vind het koningschieten plaats. Op zaterdagmorgen start men om 8.30 uur met een optocht waaraan door iedereen uit de buurtschap  deel genomen kan worden.”s Middags zijn er de volksspelen en  beide dagen worden begeleid door muziekvereniging Concordia uit Kotten . Op de avonden is er dansmuziek voor jong en oud.

De feesttent is op donderdag geheel in feeststemming gebracht en wordt de zondag na het feest weer door de commissieleden opgeruimd.

Door de ontspanningscommissie  van het volksfeest worden diverse malen in het seizoen kaartwedstrijden georganiseerd met als hoofdprijs een wisselbeker.

Schietvereniging B.S.V.

De Brinkheurnse Schietvereniging  heeft vooral activiteiten op de zondagmorgen voor zowel het diopter- als het open vizier schieten. Thuisbasis is cafe/restaurant/hotel de Lindeboom aan de Kottenseweg.

Tenniscompetitie B.T.L.

Sinds enkele jaren is er ook een tenniscompetitie. De Brinkheurnse Tennis Leaque. Er wordt getennist van Maart tot half Juli

 

3.Sport en Onderwijs

Voor de rest van de sportieve activiteiten verwijzen we U naar de buurtschap Kotten/Woold of naar Winterswijk.

Ook voor een basisschool of peuterzaal moeten we naar een van de buurtschappen verwijzen of in de plaats Winterswijk.

Muziek/en zangverenigingen zijn hier ook te vinden. (zie gemeentegids)

 

4.Ophalen van goederen

Gemeente

Voor het ophalen van huisafval (grijze en groene container) zorgt de Gemeente Winterswijk. Dit wordt eens per veertien dagen opgehaald volgens een bepaald schema. Voor het afleveren van andere goederen kunt U terecht bij de Kringloop Winterswijk.  Telefoon 0314-330880 (Doetinchem)

Voor sloop- en bouwafval kunt U terecht bij een aantal bedrijven in de regio waaronder Hiddink Winterswijk Dusseldorp Groenlo en Rouwmaat Groenlo.

Periodiek wordt door de Fa. Dusseldorp ook het chemisch huisvuil(blauwe container) opgehaald. Voor alle informatie over deze afvalgoederenstromen kunt U een speciale folder gratis krijgen bij de gemeente Winterswijk.

Hebt U klachten op het gebied van openbare werken of verkeersveiligheid, dan kunt U dat zelf telefonisch doorgeven aan: De klachtenlijn van de gemeente Winterswijk: 0543-545400 Hier kunt U terecht voor klachten over beschadiging aan wegen of  voorzieningen, over het niet functioneren van de openbare verlichting etc.

 

5.Zorg en Welzijn

Er zijn tal van mogelijkheden voor Zorg en Welzijn in onze gemeente. Informatie kunt U vinden in de gemeentegids. Verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Shares
Share This