Belangengroep Brinkheurns Belang heet u welkom in de Brinkheurne, graag maken wij u een beetje wegwijs in onze hechte en gemoedelijke buurtschap.
Wat is er te doen? Wat zijn de gebruiken en de tradities?
Wij willen u inzicht geven over wat er in Brinkheurne te doen is, welke verenigingen en instellingen actief zijn en hoe de samenleving in elkaar steekt. Wij hopen u daarbij met deze info van dienst te zijn.

Brinkheurne is een kleine, maar actieve gemeenschap  met circa 280 inwoners. Het is qua omvang met 4,2 km2 de kleinste van de negen buurtschappen die de gemeente Winterswijk telt. De naam Brinkheurne laat zich als volgt verklaren. Heurne is een variant van hoorne (‘bij de hoek’). Brink betekent ‘(gras)rand, erf om boerenhoeve, dorpsplein’.

Smokkelroute

In vroegere tijden was deze buurtschap een belangrijke schakel in de smokkelroute tussen Winterswijk en het Duitse Oeding. Tegenwoordig is de Brinkheurne vooral geliefd vanwege de prachtige natuur. Zeker het bosrijke gebied rondom de oevers van de Boven-Slinge is een waar eldorado voor natuurliefhebbers.

Schoolpomp

Middelpunt van de buurtschap is de ‘schoolpomp’ nabij de voormalige basisschool. Het is een replica uit 2005 van de originele pomp, die rond 1930 moest worden afgebroken om ruimte te maken voor nieuwbouw van de school. De pomp is herbouwd ter herinnering aan 75 jaar School- en Volksfeest in Brinkheurne.

Naoberschap: de buren

Het samenleven met de buren kent vele gebruiken. Het aangename is feitelijk, dat je tot niets verplicht bent. Het sociale contact tussen de buren kenmerkt zich door een aantal activiteiten bij bijzondere gebeurtenissen. Indachtig het gezegde: ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’ brengen wij u op de volgende pagina’s op de hoogte van een aantal gebruiken en tradities.

Buurt maken
Kom je in een nieuwe buurt te wonen, dan bepaal je zelf wie je als buur (naober) neemt. Dit wordt vaak eerst met een van de nieuwe buren overlegd. Hoe groot is de buurt, wie hoort erbij en wat zijn de gebruiken en activiteiten in de buurt?
Wel is het zo dat de nieuwkomers eerst zélf langs alle buren gaan en vragen of ze buren willen worden. Dit is vaak het eerste sociale contact.

Welkom in de buurt
Komt er een nieuwe bewoner in de buurt wonen, dan kunnen de naaste buren een welkomstboog plaatsen. De nieuwe buren worden dan officieel welkom geheten.

Buurtactiviteiten
In sommige buurten is het een gebruik om bij elkaar op bezoek te gaan. Dit kan met nieuwjaar of met een andere gelegenheid. Het kan een kleine visite zijn of een buurtfeest of beide.
Per buurt zijn deze activiteiten verschillend. Soms wordt de naobervisite nog in ere gehouden. In sommige buurten of wijken wordt een groter buurtfeest gehouden voor alle bewoners van de buurt, voor jong en oud.

Kraomschudden
Wordt er een kind geboren in de buurt, dan kunnen de gezamenlijke buren een ooievaar plaatsen in de tuin. Soms met een toepasselijke spreuk en/of met de naam van het kind. Het blijft op dat moment dan vaak beperkt tot het feliciteren. Later, als het kind wat ouder is, kan eventueel een kraomvisite gehouden worden. Een oud gebruik bij deze visite is het schenken van een pillewegge (krentenbrood) met koffie en kandij als cadeau.

Rouw
Als iemand in de buurt overlijdt, wordt met de begrafenisondernemer overlegd of de heren uit de buurt helpen met het dragen van de baar. Ook worden de dames gevraagd vooraf de broodjes te smeren (of dit wordt door de bakker gedaan) en om bij het condoleren te helpen met het inschenken van de koffie. Dit kan ook anders geregeld worden. Het is aan de familie hoe zij de uitvaart wensen te houden.

Trouw
Bij een bruiloft zijn er verschillende tradities. De meest voorkomende is het plaatsen van een sierlijke ereboog bij de deur van het huis.
De dames verzorgen de roosjes en de heren bemoeien zich met het groen, waarna de boog gezamenlijk geplaatst wordt bij de voordeur.
Na het ‘keuren’ van de boog door het bruidspaar, worden de buurtgenoten meestal uitgenodigd om er een borrel op te drinken.

Nieuwjaarswensen
Op nieuwjaarsdag gaan de kinderen de buurt rond om de beste wensen over te brengen. Hiervoor krijgen ze een zak met snoep, fruit of andere zaken. Dit geldt vaak voor de kinderen vanaf de leeftijd dat ze kunnen lopen tot en met de laatste groep van de basisschool. Een traditie die niet in alle buurten wordt gehouden. Voor de volwassenen in de buurt gaan de nieuwjaarswensen soms gepaard met het nuttigen van een drankje.

Abraham/Sarah
Als de buurman 50 jaar wordt, kan er door de buurt een Abraham worden geplaatst. Beleeft de buurvrouw dit jubeljaar dan zet men soms een Sarah. Dit gaat dan vaak gepaard met het plaatsen van een ludieke pop met een passende tekst. Dit alles wordt ook vaak door familie, vrienden of kennissen gedaan.

Meiboom
Als er een huis wordt gebouwd is het een goed gebruik dat, op het moment dat het hoogste punt is bereikt, er een meiboom wordt geplaatst door de buren en/of familie of kennissen. Aan deze lange boom worden rozetten en bierflessen gehangen.
Op een later tijdstip volgt dan het intrekkersmaol of intrekkersvisite. Per buurt kunnen er nuances zijn in de genoemde tradities. Bij de ene buurt wordt het wel gedaan, bij een andere gebeurt het net even iets anders en bij weer een andere buurt geheel niet. Vooraf wordt vaak onderling overlegd wat men wil gaan doen.

Verenigingen en instanties

Brinkheurne is een kleine gemeenschap maar toch zijn er enkele actieve verenigingen. In het bijgaande overzicht volgt een opsomming van al die verenigingen met een korte omschrijving.

 

Brinkheurns Belang, opgericht in 1977, komt op voor de belangen van de inwoners van de Brinkheurne. Tevens is het de spreekbuis tussen de bewoners onderling en van de bewoners naar de gemeentelijke en provinciale overheden. De vereniging is lid van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

 

Volksfeest
Wat zou Brinkheurne zijn zonder haar volksfeest? De Vereniging Volksfeest Brinkheurne organiseert elk jaar in het op één na laatste volle weekend van augustus het volksfeest in deze buurtschap. In de weken voorafgaand aan het feest komen enkele feestcommissieleden bij u aan de deur om een bijdrage vragen voor dit traditionele evenement.

Het feest begint op vrijdagmiddag om 13.30 uur met een kaartwedstrijd en kinderspelen. Daarna vindt het koningsschieten plaats. Op zaterdagmorgen start men om 9.00 uur met een optocht waaraan door iedereen uit de buurtschap deelgenomen kan worden. ‘s Middags zijn er de volksspelen en beide dagen worden begeleid door muziekvereniging Concordia uit Kotten. Op de avonden is er een showprogramma en dansmuziek voor jong en oud.

De feestcommissie zorgt ervoor dat de feesttent op donderdag geheel in feeststemming wordt gebracht en vervolgens op zondag na het feest weer wordt opgeruimd.

De Jeugd- en Ontspanningscommissie van het volksfeest tekenen elk winterseizoen voor de organisatie van kaartwedstrijden, met als hoofdprijs een wisselbeker. Alle informatie hierover vindt u op de website De www.brinkheurne.com/kaarten.

Ook voor de Brinkheurnse ouderen worden regelmatig gezellige middagen en uitstapjes georganiseerd door een groepje actieve inwoners.

Sport, cultuur, recreatie en onderwijs

Brinkheurnse Schietvereniging BSV
Ook de schietsport is van oudsher erg populair in deze streek. De Brinkheurnse Schietvereniging heeft vooral activiteiten op de zondagmorgen voor zowel het diopter- als het open vizier schieten. BSV schiet in competitieverband bij de Winterswijkse Schietbond. Thuisbasis is HCR De Lindeboom.

Tenniscompetitie BTL
Gezellig een balletje slaan in competitieverband? Dat kan ook. Sinds een aantal jaren is er ook een tenniscompetitie; de Brinkheurnse Tennis League. Er wordt getennist op diverse niveaus van maart tot half juli.

Brinkheurne en omstreken ligt in een prachtig coulissenlandschap, dat uitnodigt tot een stevige wandeling, een ontspannen rondje hardlopen of een prachtige fietstocht. Geniet van puur natuur!

Cultuur
Winterswijk kent een rijk cultureel leven. Talrijke verenigingen op het gebied van muziek, zang en toneel zijn lokaal en regionaal actief. Zie de gemeentegids of kijk op www.winterswijk.nl

Recreatie
Bowlen
is leuk voor jong en oud en daarom een echte aanrader voor een gezellig dagje uit met de familie, als activiteit met vrienden of als bedrijfsuitje. Dat kan bij zalencentrum Reuselink aan de Slingeweg.

Naast deze vier hypermoderne bowlingbanen heeft Reuselink ook twee indoor jeu de boules banen. Ideaal voor wat vrolijke afwisseling en een uitdaging voor jong en oud. Reserveer via www.reuselink.nl

Een familie- of vriendenuitje is niet geslaagd zonder een potje midgetgolf. Hotel-café-restaurant De Lindeboom aan de Kottenseweg beschikt over een fraai aangelegde midgetgolfbaan. Informeer naar de mogelijkheden via www.hoteldelindeboom.com

Onderwijs
Ook voor een basisschool of peuterzaal kunt u met kind(eren) terecht in een van de buurtschappen of in het dorp Winterswijk.

Afval, kringloop

Afval

Voor het ophalen van huisafval (grijze en groene container) zorgt ROVA in opdracht van de Gemeente Winterswijk. Dit wordt eens per veertien dagen opgehaald volgens een bepaald schema. U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte en over de afvalinzameling terecht bij de klantenservice van ROVA: www.rova.nl

Bij het Milieubrengstation van ROVA kunt u vele soorten afval kwijt. De openingstijden van het Milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 8 in Winterswijk zijn woensdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Kringloop
Voor het afleveren van overtollige goederen kunt u terecht bij de Kringloop Actief, Handelscentrum 6 in Winterswijk, telefoon 0543-531523

Sloop- en bouwafval kunt u kwijt bij een aantal bedrijven in de regio waaronder Hiddink Winterswijk, BCS Kotten, Dusseldorp Groenlo en Rouwmaat Groenlo.

Periodiek wordt door Dusseldorp ook het chemisch huisvuil (blauwe container) opgehaald. Voor alle informatie over deze afvalgoederenstromen kunt u gratis een speciale folder verkrijgen bij de gemeente Winterswijk.

Voor vragen en opmerking over gemeentelijke zaken kunt u terecht bij de gemeente Winterswijk, 0543-543543.

Zorg en Welzijn, AED's in Brinkheurne

Er zijn tal van mogelijkheden voor Zorg en Welzijn in onze gemeente. Informatie kunt u vinden in de gemeentegids. Verkrijgbaar in het gemeentehuis. Alle informatie is ook te vinden op www.winterswijk.nl

 

AED’s in Brinkheurne
Het AED-netwerk van Winterswijk omvat nu 96 AED’s die altijd voor iedereen openbaar en altijd   beschikbaar zijn.

Brinkheurne heeft de beschikking over drie AED’s.
Deze AED’s zijn te vinden op de volgende lokaties:

– Voormalige bakkerij Huiskamp, Kottenseweg 120.  Direct achter de lunchroom.

– Recreatiecentrum Het Winkel, De Slingeweg 20. Naast receptie terras /achterzijde huis.

– W. Leemkuil, Esselinkhoekweg 3. Onder de carport rechts naast de woning.

Kijk voor een plattegrond van het volledige netwerk in de gemeente Winterswijk op www.hart4winterswijk.nl

 

Leer uw buurtgenoten kennen en
word ook lid van een vereniging!

 

Hieronder adresgegevens van de lokaal actieve verenigingen:

Brinkheurnse Schietvereniging (BSV)
B. Oonk, 06-10026258 benny544@kpnplanet.nl

Brinkheurns Belang
Annelies Vreeman, 0543-563541 hennieenannelies@hotmail.com

Brinkheurnse Oudereanmiddagen
Annelies Vreeman. 06-3054 2052 of 0543-563541

Brinkheurnse Tennis League
Rudy Schreurs 0543-563260 rudy.schreurs@gmail.com

Muziekvereniging Concordia
Mariska Hendriksen info@concordia.nl
www.concordiakotten.nl

Gymnastiekvereniging Penta
Postbus 505, 7100 AM Winterswijk info@pentawinterswijk.nl
www.pentawinterswijk.nl

Volksfeest Brinkheurne
Silvia Raterink, 0543-515946 volksfeest@brinkheurne.com

Jeugd- en Ontspanningscommissie
Renée Heijnen, 0543-563375 renee_138@hotmail.com

Tekst: Jan Heijnen

Brinkheurne, dat kan mi’j bekoren,

Brinkheurne, dat steet mi’j an.

Brinkheurne, waor ik bun geboren,

Brinkheurne, daor hol ik van!

(Refrein Brinkheurns volkslied)