Onthulling eerste Winterswijkse Vrijheidsboom in Brinkheurne!

Op 10 december 2022 om 10.30 uur wordt aan De Slingeweg in Winterswijk-Brinkheurne de eerste Vrijheidsboom van een serie van negen Vrijheidsbomen onthuld door wethouder Sandra Metaal-ten Dolle.

Het project Vrijheidsbomen is een onderdeel van de Winterswijkse viering van “1572, de geboorte van Nederland”. Hierin draait het om vier thema’s die alle beginnen met een V, Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. De verbondenheid in verscheidenheid komt juist in Winterswijk met haar buurtschappen prachtig tot uitdrukking. Het is één gemeente Winterswijk, maar tegelijkertijd heeft zowel het dorp als iedere buurtschap haar volstrekt eigen karakter. Houtkunstenaar Daan de Leeuw bewerkt in overleg met iedere buurtschap een eiken stam van vier meter tot een kunstwerk dat uniek is voor iedere buurtschap, maar tegelijkertijd een verbinding heeft met de andere Vrijheidsbomen. In De Brinkheurne wordt de eerste boom onthult en de laatste zal geplaatst worden in het centrum van Winterswijk.

Vereniging Volksfeest Brinkheurne heeft een feestelijk programma in elkaar gezet om deze onthulling te vieren. Naast wethouder Metaal zullen ook houtkunstenaar Daan de Leeuw en kenner van De Brinkheurne Jan Heijnen het woord voeren. Musicus en inwoner van De Brinkheurne Willem te Voortwis zal zorgen voor de muzikale omlijsting.

U bent van harte uitgenodigd bij deze onthulling aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sylvia Raterink (06-20883072) en
Jan Heijnen (06-20879956) van Vereniging Volksfeest Brinkheurne
en/of Wim Aalderink (06-10846123) voorzitter van de stuurgroep 1572.

-Daan de Leeuw ( info@bijzonderehoutbewerkingen.nl )