‘Verhalen van vrogger’ kleuren de ouderenmiddag

De goedbezochte Brinkheurnse ouderenmiddag in de Witte Poorte van de Winterswijkse IJs Vereniging, stond op 16 november in het teken van oude verhalen. Verhalen, gebruiken en belevenissen uit vroeger tijd, die niet verloren mogen gaan voor het nageslacht.
Willem te Voortwis (voorzitter van Brinkheurns Belang) is hier projectmatig mee bezig binnen de BSV (Buurtschappen Samen Vooruit), een overkoepelende organisatie van de belangenverenigingen uit de buurtschappen.  Al vragend en pratend kwamen er bijzondere verhalen voorbij, die veel nostalgische herinneringen opriepen bij de aanwezigen. Van het lopen naar school, de opkomst van de telefoon tot het melkrijden en de mechanisatie in de landbouw; verrassend om te horen hoe het er vroeger aan toe ging!
Uit het aanbod van de verhalen wordt een selectie gemaakt om vervolgens de meest interessante thema’s op locatie met de betreffende verteller op camera vast te leggen. Bedoeling is om de verhalen te bundelen en later onder andere te gebruiken voor het omgevingsonderwijs op de buurtscholen. Uitgangspunt hierbij is het verbinden van generaties, bijvoorbeeld door verhalen en vragen die de schoolkinderen stellen vanuit het onderwijsconcept aan ouders en grootouders.
De ouderenmiddag werd ook bijgewoond door het Brinkheurnse koningspaar Gerrie en Jan Heijnen, die een heerlijke traktatie hadden meegenomen. Met vrolijke accordeonklanken van – hoe kan het anders – Willem te Voortwis werd deze zeer geslaagde middag sfeervol besloten.
De volgende ouderenmiddag is op donderdag 2 februari 2023. Jan Heijnen verzorgt dan een dialezing over de Brinkheurnse school en het Brinkheurns volksfeest.