Camping Het Winkel wil uitbreiden in ons mooie, rustige en groene Brinkheurne.

STOP MEGA UITBREIDING GROOTSTE CAMPING HET WINKEL IN KLEINSTE BUURTSCHAP BRINKHEURNE!

Het recreatiepark Het Winkel gevestigd aan de Slingeweg 20 in Winterswijk Brinkheurne wil fors uitbreiden. De wens is om 300 kampeerplekken/huisjes toe te voegen aan de 800 plekken, die er al zijn. Daarnaast is er een hotel voor 200 gasten gepland. Ook wil men de recreatie en recreatie (sport)voorzieningen uitbreiden: ontwikkelen BMX-baan, aanleggen avonturenpad, vergroten zwembad en realisatie van een theater.

Het Winkel heeft een principeverzoek hiervoor in maart 2021 ingediend. Burgemeester en wethouders hebben in de B en W-vergadering van 20 juli 2021 besloten hieraan mee te willen werken. Omwonenden zijn faliekant TEGEN deze MEGA-uitbreiding vanwege onder meer:

  • De wanverhouding tussen de geplande, maar ook de al bestaande omvang van de camping ten opzichte van de omvang van het aanwezige natuurschoon, de omvang van de buurtschap en het aantal inwoners van Brinkheurne.
  • De grote toename van verkeer op de Slingeweg en omliggende wegen en de daarmee samenhangende verkeersonveiligheid, geluids- en andere overlast.
  • De verkwanseling van de Brinkheurnse landschap (onderdeel van Nationaal Landschap Winterswijk) en (beschermde) flora en fauna.
  • De aantasting van de leefbaarheid, vooral voor de direct omwonenden, maar ook voor de andere bewoners van de lokale gemeenschap.
  • De aantasting van saamhorigheid en sociale binding die optreedt door de (extra) vloedgolf van vluchtige passanten, die heel andere belangen hebben dan de gemeenschap.
  • Het wegjagen van de recreant die opzoek is naar rust en kleinschalige recreatie.

Bijeenkomst

De kern­roep Bezorg­de Buren Cam­ping Het Winkel orga­ni­seert op 3 okto­ber 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur bij De Zonne­bloem (de Slinge­weg 14) een bij­een­komst voor alle be­woners uit de Brink­heurne die be­zorgd zijn over de uit­breidings­plannen van Camping Het Winkel. Tijdens deze bijeen­komst kunnen wij elkaar bij­praten over de ont­wikke­lingen. Als je hier­bij aan­wezig wil zijn dan graag per persoon (dus niet twee perso­nen bij één aan­mel­ding) opge­ven via deze link naar de datum­prikker:

Teken ook de petitie

Help ons de gemeente Winterswijk duidelijk maken dat dit niet kan!

Artikel in Gelderlander 26 september 2021

Naar aanleiding van de ingezonden open brief verscheen onderstaand artikel in de Gelderlander. De open brief is hier onder ook in zijn geheel te lezen.

Lees verder in de Gelderlander…

Open brief aan het College van B&W en de gemeenteraad vanWinterswijk

Onderstaande Open Brief is verzonden aan:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk

Leden van de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk

Pers: Achterhoek Nieuws en De Gelderlander.

 ————————-

 

Artikel in Gelderlander 25 augustus 2021 "Geldersch Landschap verzet zich...
1000 handtekeningen gehaald op 27 augustus, artikel Gelderlander
Artikel in Achterhoek Nieuws 22 augustus 2021
Artikel in Gelderlander 17 augustus 2021