Pomppleintje: hét trefpunt van Brinkheurne

 
Het is alweer 15 jaar geleden dat de schoolpomp opnieuw een prominente plek kreeg op het pleintje bij het Meistershoes en de voormalige lagere school. De pomp en het infobord werden geopend door de jongste (Renée Heijnen en Bram Stemerdink) en oudste ingezetenen die volksfeest van meet af aan hebben meegemaakt (Henk Stemerdink en Johan Nijenhuis). Dat gebeurde in het bijzijn van burgemeester Thijs van Beem.
 
De pomp is een replica van de originele exemplaar, dat in 1930 moest worden afgebroken om ruimte te maken voor nieuwbouw van de school. De pomp is herbouwd ter herinnering aan 75 jaar Volksfeest in Brinkheurne.
Vele wandelaars en fietsers strijken er neer om even uit te rusten en te genieten van de fraaie omgeving, terwijl ze zich laven aan een slokje verfrissend Brinkheurns pompwater. De dames van de feestcommissie maken het plein elk jaar medio augustus weer spic en span, daarnaast zorgt Brinkheurns Belang voor het onderhoud en de jaarlijkse kerstboom. Prima geregeld.

Geschiedenis
Een prachtig minipleintje dus, waar toeristen de boeiende geschiedenis van het Brinkheurns onderwijs – dat begon in 1825 en eindigde in 1977 – na kunnen lezen op het prominente infobord.
Maar ook ingezetenen maken dankbaar gebruiken van het pleintje (ingelegd mét Brinkheurns logo) tijdens ‘spontane samenkomsten’ of gewoon om bij de postbus een praatje te maken. En zo is ons ‘pomppleintje’ uitgegroeid tot hét trefpunt van Brinkheurne.
 
 
Jan Heijnen
HCR De Lindeboom kent bijzondere geschiedenis

HCR De Lindeboom kent bijzondere geschiedenis

HCR De Linde­boom - met vijfde ge­ne­ra­tie Stemer­dink - kent bij­zon­dere ge­schie­denis Al ruim anderhalve eeuw is het goed toeven bij De Lindeboom aan de Kottenseweg in Brinkheurne. Kooplieden, hotelgasten, buurtlui, clubmensen, toeristen of feestgangers; iedereen...

Brinkheurnse Vrijheidsboom

Brinkheurnse Vrijheidsboom

Brinkheurnse Vrijheidsboom symboliseert met gestileerde lindeboom vruchtbaarheid en verbinding Op zaterdagmorgen 10 december onthulde wethouder Sandra Metaal-ten Dolle nabij de Schoolpomp in Brinkheurne de eerste Vrijheidsboom Mooi in het groen en omzoomd met...