Volksfeest Brinkheurne

Volksfeest Brinkheurne is een gezellige vereniging die handelt in het belang van haar leden, de intekenaars, en organiseert jaarlijks het Volksfeest in Augustus, het Voorjaarsfeest of Julianafeest in februari, en daarnaast een aantal activiteiten als kaartavonden,droppingen of spookavonden door de Jeugd- en ontspannings commissie.

Daarnaast probeert Volksfeest Brinkheurne een sociaal en cultureel aanbod te verzorgen voor haar buurtgenoten.
De samenhang van mensen onder elkaar waarborgen is een groot goed en men probeert op allerlei manieren de gebruiken van de buurt in stand te houden. Voor jong en oud, voor geboren inwoners of nieuwkomers, Volksfeest maakt geen onderscheidt en probeert de samenleving op een zo goed mogelijke manier samen te brengen.

In 1930 opgericht als School en Volksfeest Brinkheurne, werd het Vereniging Volksfeest Brinkheurne in de latere jaren toen de sluiting van School I een feit werd.

Iedere buurtschap van Winterswijk heeft zijn eigen volksfeest, en lange tijd zat iedereen op zijn eigen eilandje, gelukkig is dat nu veranderd en is er een soort samenwerkingverband tussen alle volksfeestbesturen van Winterswijk.
Dit houd in dat men 1 keer per jaar bij elkaar komt, ervaringen uitwisselt en elkaar probeert te helpen naar oplossingen te zoeken daar waar problemen zijn. Dit werkt erg goed en is een verrijking voor alle buurten.
Spelletjes zijn ook te leen/te huur bij elkaar, en Koningsparen nodigen elkaar uit op hun “Koning-uithalen” feest.

Al met al is Brinkheurne een kleine buurtschap, maar wel één met veel pit!
Brinkheurne, daor hol ik van!

Volksfeest bestuur...

Het Volksfeest bestaat uit een bestuur van 6 personen, een voorzitter- penningmeester en secretaris met partner die het dagelijks bestuur vormen. 

Binnen het bestuur heeft elk afzonderlijk lid een zittingsperiode van 6 jaar en is daarna niet herkiesbaar. Om wille van de continuïteit is er om de 2 jaar een bestuurslid aftredend. Een nieuw bestuurslid wordt voorgedragen op de jaarvergadering in Januari van en wordt gekozen middels schriftelijke stemming. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, en schrijft tenminste ieder jaar een jaarvergadering uit voor haar leden,en tevens 2 commissievergaderingen, te weten in juni voor het volksfeest en in oktober na het volksfeest. Men probeert zoveel mogelijk aandacht aan haar leden/intekenaars te geven door het bezoeken van recepties bij 50 en 60 jarige huwelijken, verjaardag recepties van 80 of 90 jaar en ouder. Mensen die trouwen krijgen een felicitatiekaart- evenals gezinsuitbreiding bruiloften van 12 1/2 jaar-25 en 40 jaar,en bij overlijden of ziekte. Met het volksfeest van augustus wordt er naar zieke mensen of ouderen die het feest niet kunnen bezoeken en bloem of fruitbakje gebracht. Ook met het Brinkheurnse zakenleven heeft Volksfeest een goede band. Sinds enkele jaren zijn er vele zakenmensen die het volksfeest steunen d.m.v. sponsoring, en dat is erg welkom. Zo’n kleine buurt heeft het in deze tijden moeilijk om het hoofd boven water te houden en is veel dank verschuldigd aan al onze sponsoren.

De feestcommissie...

De 24 (12×2)feestcommissieleden hebben 4 jaar zitting, en zorgen daarna zelf voor een vervangend stel mensen. De jeugd- en ontspanningscommissie bestaat veelal uit jeugdleden en zit ook 4 jaar en levert zelf weer nieuwe kandidaten aan. Elk jaar zijn 3 feestcommissiestellen + 1 jeugdcommissielid aftredend. Een belangrijke taak van de feestcommissie is rondgaan met intekenlijst in juli/ augustus om het geld op te halen waarmee men het feest organiseert, er worden onder anderen de cadeaus voor de kinderen en de spelletjes mee betaald, de muziek tijdens het feest en entertainment voor op de vrijdagavond. Er is Koningschieten vanaf 1999 en de Koning of Koningin wordt gekroond voor 1 jaar. Tijdens het Koningsdagfeest op 27 april doet het Koningspaar mee aan het Romeins Ringsteken,georganiseerd door Volksfeest Winterswijk, als vertegenwoordigers van Brinkheurne. Ook wordt het Koningspaar ieder jaar uitgenodigd om tijdens het bloemencorso op het bordes te zitten van het gemeentehuis in Winterswijk.

Sponsoren..

 

Raterink Stratenmakersbedrijf
Architectenbureau H. ten Dolle
Tuinaanleg en onderhoud P. te Dortsthorst
Soldevilla Dak- en Gevelmontage
Derksen Financiële Dienstverlening
Houthandel Nijweide
Bakkerij-lunchroom Huiskamp
Stemerdink Mechanisatie B.V.
Zalencentrum Reuselink
Paarden Opfokbedrijf ten Pas
Sjoerd Frielink Multi – Diensten
Bed en breakfast “de Berkeboom”
Rentmeesterskantoor Bugter
Alfred Sloetjes Montagebedrijf b.v.
Peja Projects B.V.
Mazda Winkelhorst
High Tech Timber (HTT)
Bouw- en Timmerbedrijf Sander
Harry Junker schilderwerken
Arjan Wiggers bouwbedrijf
Bouwbedrijf   Ten Haken b.v.
Paardenhouderij de Glooïng VOF
Esendam Fiscaal Advies
AJT-rvs parts
Rouwmaat combi
Luikenhuis Installatie en Montage v.o.f.
Espressobar Gusto
Hotel Restaurant de Lindeboom
Café Restaurant de Revolutie
Restaurant de Rommelpot
Sandra Kingma Grafische Vormgeving

Shares
Share This