Door: Jan heynen

Als een witte tornado (in oranje hesjes) wervelden op 9 oktober talrijke Brinkheurnse vuiloprapers door onze mooie buurtschap. De wegen, bermen en sloten zijn weer ontdaan van blikjes, zakjes, flesjes en andere rommel. Dat gebeurde onder aanvoering van Brinkheurns Belang. De vergoeding die ze hiervoor ontvangt van gemeentewege is bestemd voor leuke activiteiten met de Brinkheurnse ouderen. In dubbel opzicht een ‘wonderschoon’ initiatief!

Shares
Share This